Az óvodánk története

Mindennapos igazság, de nem kevésbé igaz: " A gyerek adja az élet értelmét, a gyerek a folytatás." 

Márvány Óvoda

Márvány Óvoda Gyepszél utcai Tagóvoda

Márvány Óvoda Szigeti Tagóvoda

 

A Kossuth L. u 24. szám alatti épületet 1872-1874- ben Schreiber Ignác hagyatékából építették, aggok házának. Az idős zsidó származású emberek lakhelye mellett, szegény sorsú gyermekek étkeztetése is történt. 1911-17 között már Izraelita Menház és Tápintézetként működött tovább. 1939-ben Napközi otthon néven, 1940-től Népkonyhán gondoskodtak a nincstelenek ellátásáról.

A felszabadulás után az épület a Szovjet Katonai Parancsnokságnak adott helyet. 1948- ban Győr városa megvásárolta az ingatlant a kerttel együtt. Itt kapott helyet a bölcsőde, valamint az óvodás és iskoláskorú gyermekek napközi otthona.

Az óvodánk első kinevezett vezetője 1953-tól Dr. Tárnok Tiborné, Ida néni volt. Szervezetileg az intézmény a Kossuth L. Általános Iskolához tartozott. 1970-től Kocsis Lajosné vette át az óvoda vezetői feladatok ellátását. A hajdani szegény gyermekek helyét a nagyrészt alacsony képzettségű családok gyermekei váltották fel. Az épület felújítása 1974 novemberétől 1976 októberéig tartott. Ettől kezdve csak bölcsőde és óvoda működött az épületben.

Az 1980-as városi integráció során a Kossuth utcai óvoda a 4- es számú Óvodai Körzet Központi Óvodája lett, a hozzá tartozó Radnóti, Gyepszél és Rába utcai tagóvodákkal. Továbbra is a vezető Kocsis Lajosné, míg általános vezető helyettese Dongó Imréné, Szidi a Kossuth utcai Óvodában, Dr. Tárnok Tiborné Ida néni a Radnóti utcai óvodában, Halász Gyuláné, Gyöngyi a Gyepszél utcai óvodában és Kiss Imréné, a Rába utcai óvodában dolgoztak. Ezekben az években is óvodákban közös volt, hogy a város leghátrányosabb helyzetű gyermekeit fogadják.

1982- től 2006-ig az óvodánk vezetését Bikali Lajosné Ica látta el. Általános helyettese Magyarné Násfaly Zsuzsanna a Radnóti utcai tagóvoda 1991-es önállóvá válásáig. Ezt követően helyettesek az Újvárosi Óvodában Galántai Istvánné Ildikó, Reinelt Tamásné Ibolya és Varga Miklósné voltak.

Helyi Nevelési Programunk a "Freinet" elemekre épül. Pedagógiánkban elfogadjuk a másságot, minden gyermeket saját képességeinek és érési ütemének megfelelően nevelünk, integrált szervezésű csoportokban.

A játékot, mint a gyermek alapvető tevékenységét tiszteletben tartjuk Szakmai munkánkat külső szakemberek logopédus, gyógypedagógus, gyógy testnevelő szurdopedagógus segíti .

Folyamatosan keressük a pedagógiai megújulás lehetőségeit. 2005-től a HEFOP 3. 1. 2. Uniós pályázat elnyerésével konzolciumi tagként a MPI- vel résztveszünk Térségi Iskolai- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a Kompetencia Alapú Tanítási- Tanulási Programok kipróbálásában, fejlesztésében, adaptálásában. A projekt középpontjában az alapkészségek, képességek, kulcskompetenciák állnak. Nagy hangsúlyt helyezünk a szociális hátrányok csökkentésére. Célunk pedagógiai módszertani kultúránk fejlesztése, a kompetencia alapú óvodai nevelés tartalmi elemeinek és eszközeinek meghonosítása.

2007 júniusában a Kossuth L. u. 24. szám alatti épület használhatatlanná vált. A fenntartó az óvodát azonnal bezárazta. A bajban rövid idő alatt segítségünkre sietett Németh Zoltán a Kossuth Lajos Általános Iskola Igazgatója. Felajánlotta a Márvány utcai alsó tagozat épületének belső szárnyát és udvarát, az új óvodánk kialakítására. Az Újvárosi Részönkormányzatban , Kalmár Ákos mint a képviselő-testület vezetője mindvégig támogatást nyújtott a problémánk mielőbbi megoldásához. Folyamatosan figyelemmel kísérte és anyagiakban támogatta az óvodát. Tisztelettel köszönöm a gyermekek, szülők nevében gyors segítségüket, támogatásukat. A Városi Közgyűlés határozata alapjában megkezdődhetett az Újvárosi Óvoda új intézményének kialakítását. Az átépítésre Czepek Gyula tervei alapján az INSZOL Rt. Megbízásával 2007 szeptemberében került sor. Nagyon rövid idő alatt megtörtént az átalakítás, már december 18.-án sor kerülhetett a műszaki átadásra. Köszönetemet fejezem ki Petrányi Károlyné Jutkának és Ács László úrnak az átalakításban végzett kooperatív munkájukért. Legfőképpen köszönet illeti meg azokat a szülőket, akik vállalták, hogy az óvodai nevelési év első félévében a gyermeküket a Gyepszél utcai tagóvodánkba helyezzük el. Köszönöm a türelmüket, anyagi áldozatvállalásukat. Nem volt egyszerű ez az időszak, hiszen a 6 óvodai csoportot átmenetileg egy 4 csoportos óvodában kellett zökkenőmentesen működtetni.

2008. február 19.- én megnyitotta kapuit az Újvárosi Óvoda a Márvány utca 4 szám alatt. Modern, barátságos légkörben esztétikus berendezéseivel széles választékú játékaival 50 férőhelyen várja az ovisokat.

Az első reggel óta nem lehet elfelejteni a vidám gyermekarcokat, csivitelő szájakat, felfedező kíváncsi tekinteteket.

A gyermekek azonnal birtokukba vették az óvodát, mint egy szép születésnapi ajándékot.

Mindnyájunk számára fájó volt elhagyni régi kedves óvodánk falait, ahol sok vidám percet éltünk át.

Azóta sem telt el úgy egy nap, hogy ne gondoltunk volna vissza kedves régi óvodánkra, az ott eltöltött szép évekre, a kolléganőinkre, gondnokunkra, Gyuri bácsira. Büszkék vagyunk az óvodánkra mindannyian, és elődeinkhez híven.

 

A Szigeti Óvoda története

A „Győr-szigeti zárda krónikája 1862-től” már feljegyezte, hogy az óvodát 1942-ben lebontották.

Az intézmény helyén cserkészotthon volt, ezt államosították 1949-ben, s lett óvoda, 130 fővel, 1 óvónő s 1 dajka dolgozott .

A gyermekek közül 30 volt napközis. 1950-ben az Akác utca 1 szám alatt 1950-ben kezdték meg a leventeotthon szomszédságában az új / jelenleg is működő/ óvoda építését, melyet 1952-ben adtak át.

Ez volt Győr első típusóvodája. Vezetőóvónő dr. Timaffy Lászlóné volt. Öt óvónő és 2 dajka dolgozott akkor. Birtokunkban van az 1952-es keltezésű „ Munkanapló” , s néhány eredeti mesekönyv is.

1958-ban Gombár Ferencné /mai nevén Korik Józsefné/lett. Néhány év múlva bővítették az óvodát, s a szolgálati lakásból alakították át az irodát s egy csoportszobát, majd az épületet megtoldották, s így jött létre az ötödik csoportszoba a nevelői szobával. Az udvart később fásították, gyönyörű diófát a 90-es években kellett kivágni, de a gesztenyefákat ekkor ültették. Az ötcsoportos óvoda Győr város reprezentatív óvodája volt, még Japánból is érkeztek óvók/férfi óvodapedagógusok /. Ekkor Pintér Rezsőné volt a vezető. 1972-ben dr. Tárnok Tiborné lett az intézmény vezetője, s itt volt óvodás a jelenlegi, már tagóvoda vezetője is.

Az évtizedek alatt többféle neve volt az intézménynek. Volt Akác utcai óvoda; 33. sz. Napközis Óvoda, de már a Radnóti Miklós úti címmel, bejárattal. 1976 - ban újították fel az óvodát, s az elmúlt években./ fűtés- világítás korszerűsítései, ablak- ajtók cseréje, födém- csere, lambéria, műpadló- borítás, vasmászókák megszüntetése.

2013. augusztus 1-től új intézményi egységként megalakult és működik a Márvány Óvoda, Szigeti Tagóvoda és Gyepszél Tagóvoda közösen.

Készítette: Computer Care Hungary Kft.