BÁBSZÍNHÁZBAN JÁRTUNK

A győri Vaskakas Bábszínház a győri cégekhez, vállalkozókhoz már több élve felhívást kezdeményez, hogy a szociálisan rászoruló gyermekek is eljuthassanak évente legalább egy bábszínházi előadásra. Hagyományt teremteve idén már ötödik alkalommal került sor erre a pártoló tevékenységhez kapcsolódó eseményre. Nagy őröm számunkra, hogy ovisaink ezáltal eljuthatnak rendszeresen a Vaskakas Bábszínházba. Ebben az évben 45 gyereket tudunk így elvinni az előadásokra, ahonnan élményekkel feltöltődve térnek vissza az oviba a gyerek. A bérlet négy előadás ingyenes megtekintésére jogosítja fel a támogatott gyermeket.
A további információk: www.vaskakas.hu oldalon találhatóak
Köszönjük a pártoló cégek támogatását!

Szuricsné Kovács Ildikó tagóvodavezető

„Útlevél az iskolába”

A program célja, hogy az iskolába lépő gyermekek részére megkönnyítse az óvoda – iskola átmenetet, felkeltse a tanulás iránti érdeklődést. A foglalkozások anyaga úgy került összeállításra, hogy azokat a képességeket fejlessze, amelyek segítik majd a gyermekek iskolai beilleszkedését, és az eredményes teljesítmény elérését, figyelembe véve az életkori sajátosságokat, építve a tevékenységközpontúságra, a játékos tanulási lehetőségekre.
A Programban program a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program, melyben az iskolai alapítványon keresztül vett részt az óvodánk.
Hatékonyabbá, együttműködőbbé vált a partnerek - család, iskola, óvoda - közötti kapcsolat, erősítette, segítette az óvodáskorú gyermekek intézményes és családi nevelését. Betekintést nyerhettünk egymás munkájába.

  • Részvevők: tanköteles korú gyermekek a körte csoportból
  • Koordinátor: Varga Miklósné óvodavezető
  • Óvodapedagógusok: Szakácsné Horváth Gertrúd és
    Dienes Éva
  • A foglalkozásokat vezető tanítónő: Csejtei Gabriella