MÁRVÁNY ÓVODA SZIGETI TAGÓGODÁJA
Nyitott kapuk napja
2019. április 09. 8-11:30
április 10. 14:45-17:00

„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.” / Szabó Magda /

Az óvodánkban folyó integrált pedagógia jellemzői a gyermekközpontúság, a személyes megközelítés, az óvodai nevelés folyamataiba a partnerközpontúság és a kompetens szakmai együtt működés. Csoportjaink átlag létszáma 20-25 fő. Nyitvatartás: 6:30-17:00
Fontosnak tartjuk a barátságos befogadó légkör mellett, az esztétikus kellemes környezetet. Csoportszobáink világosak tágasak, jól felszereltek, ahol tapasztalt, kiváló szakmai felkészültségű óvodapedagógusok, és dajka nénik, pedagógiai asszisztens várják a gyerekeket.
A különös bánásmódot igénylő gyermekeket a Győri Gyógypedagógiai Hálózat utazó gyógypedagógusai látják el. A szakszerű egyéni gyógypedagógiai fejlesztés mellett a gyermekek integrált fejlesztése egyénileg, vagy mikrocsoportban az óvodai tevékenységekbe ágyazottan történik.
Óvodai pedagógiai programunk stratégiáját képezi a csoportokban folyó projektjelleggel megvalósított differenciált egyéni képesség fejlesztés. A legfontosabb gyermeki tevékenység a játék, amelyben a gyermekek szocializációját, testi, lelki, érzelmi, értelmi fejlődését alakítjuk.
Feladatunk a tehetségek felismerése, felkarolása és gondozása. „CsillagszeMűhelyünkben” lehetőséget biztosítunk a tehetségígéretek kibontakoztatására, ezért heti alkalommal külön tevékenységet biztosítunk számukra. A népi játékok és táncos mozgás megalapozásának új szemléletű, korszerű pedagógiai alapokra épülő, hagyományos értékeket továbbadó élményét, Kodály Zoltán pedagógiai elvével, a hagyományos kultúra értékeivel és korszerű pedagógiai megközelítéssel élménypedagógiával alkalmazzuk a tehetségműhelyben.
Valljuk, hogy óvodáskorban a játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, melyen keresztül fejlődik az egész személyisége. Csoportjaink napirendje változatos, sokszínű, és rugalmas. Törekszünk élményekben, érzelmekben gazdag, sokszínű óvodai élet megteremtésére.
Nyílt napokon, projektheteken, ünnepnapokon, óvodán kívüli programokon együttműködő szülők segítik az óvodai nevelésünket.
Tapasztalatszerző sétákat, kirándulásokat szervezünk a közelünkben levő Duna partra, Rába-partra és a bebarangoljuk a sziget városrészünket és a győri belvárost.
A csoportjainkban, tagóvodáinkban és társóvodáinkban folyó programokon keresztül az együtt dolgozás, együtt játszás a közösségi programok együttes megélése az óvodai életünk szerves része. Hatalmas udvarral rendelkezünk, ahol biztosítani tudjuk a gyerekek szabad mozgásigényét. Udvarunkon található fészekhinta, mászóka, csúszda, lépegető híd, árnyékolt homokozó, babaház, rugós játékok.

Szeretettel várjuk a megújult Szigeti Tagóvodánkba az érdeklődő szülőket és gyermekeiket!

Szuricsné Kovács Ildikó
Tagóvoda vezető
9025 Győr, Radnóti M. u. 13.
Telefon: 96/329-970
E-mail: szigetovi@4gmk.hu