MÁRVÁNY ÓVODA GYEPSZÉL UTCAI TAGÓGODÁJA
Nyitott kapuk napja
2019. április 09. 8-11:30
április 10. 14:45-17:00

A Márvány Óvoda Gyepszél Tagóvodája, Győr - Újváros kertvárosi, nyugodt, zöldövezetes részében található, ahol jelenleg 3 csoportban fogadja a gyermekeket.
Nyitvatartás: 6:00-16:30-ig
Az óvodánkban folyó integrált pedagógia jellemzői a gyermekközpontúság, a személyes megközelítés, a családok bevonása, az óvodai nevelés folyamataiba a partnerközpontúság és a kompetens szakmai együtt működés. Csoportjaink átlag létszáma 20 fő. Csoportszobáink világosak tágasak jól felszereltek, ahol tapasztalt, kiváló szakmai felkészültségű óvodapedagógusok, és dajka nénik várják a gyerekeket.
Az óvodaudvarunk 90 százalékban füvesített területével, zöld növényzetével, virágoskertjével a közúti forgalomtól távol kiválóan alkalmas a szabadban végzett programjainkhoz. Az udvar rendkívül nagy mérete lehetőséget ad a szabad mozgásra, sportolásra, programok szervezésére.
A zöld udvarunk kiválóan alkalmas a cselekvésbe ágyazott tapasztalatszerzésre, az óvodai foglalkozások megtartására, a környezettudatos nevelésre.
A gyermekek kiszakadva a városi környezetből jó levegőn, biztonságos játékokkal játszhatnak. A kertvárosias elhelyezkedés egyik előnye a jó megközelíthetőség és szabad parkolás.
a Helyi Óvodai Pedagógiai Programunk stratégiáját képezi a csoportokban folyó projektjelleggel megvalósított differenciált egyéni képesség fejlesztés. A legfontosabb gyermeki tevékenység a játék, amelyben a gyermekek szocializációját, testi, lelki érzelmi értelmi fejlődését alakítjuk.
Feladatunknak tartjuk a tehetségek felismerését, felkarolása és a kibontakoztatás elősegítést. Több éve a „Palánta Tehetségműhelyünkben” lehetőséget biztosítunk a tehetségígéretes gyermekeknek az egyéni érdeklődés fejlesztésére.
Valljuk, hogy óvodáskorban a játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, melyen keresztül fejlődik az egész személyisége. Csoportjaink napirendje változatos, sokszínű, és rugalmas. Törekszünk élményekben, érzelmekben gazdag, sokszínű óvodai élet megteremtésére, óvodán belül és kívül is.
Az óvodai tornaszobánk külön tornaöltözővel, felszereléseivel lehetőséget nyújt a gyermekek részére a testnevelésfoglalkozásokon túl, az ovi foci, kosárlabda, és gyógytestnevelés megvalósítására. A nagycsoportosok vízhez szoktató úszás oktatáson vehetnek részt.
Az eltelt évek alatt jó kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel és más nevelést segítő partnereinkkel.
Nyílt napokon, projektheteken, ünnepnapokon, óvodán kívüli programokon együttműködő szülők segítik az óvodai nevelésünket. A csoportjainkban, tagóvodáinkban és társóvodáinkban folyó programokon keresztül az együttdolgozás, együttjátszás a közösségi programok együttes megélése az óvodai életünk szerves része.
Az óvodai életről rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket a helyben szokásos módon, az óvoda honlapján, - www.marvanyovi.hu, egyéni fogadóórákon szülői értekezleteken.

Pálffy Szilvia
Tagóvoda vezető
9025 Győr, Gyepszél u. 60.
Telefon: 96/314-162
E-mail: gyepszelovi@4gmk.hu